ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zamówienia o wartości powyżej 130 000 złotych netto