ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-05-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa macierzy dyskowej dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 UWAGA: Zmieniono termin składania ofert na 20.05.2019 do godz. 12:00
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 545084 (DOCX, 39.5 KiB)
 • SPRNKMM01190508141800 (PDF, 2 MiB)
 • specyfikacja_techniczna (DOC, 51 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz oferty (DOCX, 54.6 KiB)
 • Załącznik nr 3_umowa _projekt (DOC, 81.5 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 51.9 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 13 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 442.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (HTML, 37.2 KiB)
 • Specyfikacja techniczna modyfikacja (DOC, 51 KiB)
 • Załącznik nr 2 Formularz oferty po zmianie (DOCX, 54.9 KiB)
 • Informacja o wykonawcach (DOCX, 18.6 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze oferty_strona internetowa (DOCX, 44.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane polegające na przygotowaniu sal do wystaw, zwane aranżacją wnętrz oraz drobne bieżące prace remontowo-budowlane wykonywane dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 2.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.4 KiB)
 • załącznik nr 1 formularz oferty (DOCX, 50.5 KiB)
 • załącznik nr 2a stwior (DOCX, 42.8 KiB)
 • załącznik nr 2b przedmiar robót (PDF, 314.9 KiB)
 • załącznik nr 3 umowa roboty wystawy (DOCX, 43.2 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 52 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.4 KiB)
 • załącznik nr 6 wykaz zamówień (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 7 wykaz osób (DOCX, 29.8 KiB)
 • Informacja o wykonawcach (DOCX, 19.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 147.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty budowlane polegające na przygotowaniu sal do wystaw, zwane aranżacją wnętrz oraz drobne bieżące prace remontowo-budowlane wykonywane dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 1 formularz oferty (DOCX, 50.3 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 51.8 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.2 KiB)
 • wykaz zamówień_zał. nr 6 (DOCX, 24.9 KiB)
 • wykaz osób_zał nr 7 (DOCX, 30.1 KiB)
 • Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 83 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi w zakresie obsługi technicznej oraz konserwacji instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie przy pl. Małachowskiego 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 99.2 KiB)
 • SIWZ_ok (DOCX, 65.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz oferty (DOCX, 49 KiB)
 • załącznik nr 3 umowa (DOCX, 63.6 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 50.3 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 49.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz zamówień (DOCX, 46.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób (klima) (DOCX, 47.9 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (7Z, 9.3 MiB)
 • Informacja_o_wykonawcah_otwarcie_21.01.19 (DOCX, 18.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 73.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-09-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 613144 (DOCX, 38.7 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 81.1 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz oferty (DOCX, 50.4 KiB)
 • załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 51.7 KiB)
 • załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 49.9 KiB)
 • załącznik nr 5 Umowa (DOCX, 48.4 KiB)
 • załącznik nr 6_wykaz zamówień (DOCX, 24.2 KiB)
 • załącznik nr 7_wykaz osób (DOCX, 29.1 KiB)
 • Harmonogram Zachęta I i II ETAP (XLSM, 15.4 KiB)
 • Akustyka (ZIP, 2.2 MiB)
 • Architektura1 (ZIP, 6.9 MiB)
 • Architektura2 (ZIP, 4.4 MiB)
 • Elektryka (ZIP, 7.5 MiB)
 • Nagłośnienie i kinotechnika (ZIP, 7 MiB)
 • Wentylacja (ZIP, 2.4 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 3.1 MiB)
 • Informacja_o_wykonawcah_otwarcie_20.09.18 (DOCX, 19 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 87.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: Modernizacja Sali multimedialnej w budynku Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 599377 (DOCX, 37.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 73.4 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz oferty (DOCX, 48.9 KiB)
 • załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 51.8 KiB)
 • 	załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.1 KiB)
 • załacznik nr 5_ Umowa (DOCX, 39.9 KiB)
 • załacznik nr 6_wykaz zamówień (DOCX, 24.2 KiB)
 • załacznik nr 7_wykaz osób_ (DOCX, 29.1 KiB)
 • Harmonogram Zachęta I i II ETAP (XLSM, 15 KiB)
 • r1 (JPG, 496.5 KiB)
 • r2 (JPG, 494.6 KiB)
 • E.10.1 (PDF, 41.5 KiB)
 • E.10.2 (PDF, 17.4 KiB)
 • E.10.3 (PDF, 40 KiB)
 • E.10.4 (PDF, 23.9 KiB)
 • E.10 (PDF, 79.3 KiB)
 • E.10-E13 (PDF, 359.8 KiB)
 • E.11 (PDF, 35.4 KiB)
 • E.12 (PDF, 110.7 KiB)
 • E.13 (PDF, 63.1 KiB)
 • E-1 (PDF, 156.4 KiB)
 • E-2 (PDF, 275.4 KiB)
 • Galeria Zachęta - Projekt aranżacji akustycznej (PDF, 1.2 MiB)
 • IE - Przedmiar Zacheta (PDF, 148.9 KiB)
 • IE OPIS ZACHĘTA (PDF, 6.2 MiB)
 • IS-1 (PDF, 185.2 KiB)
 • IS-2 (PDF, 186 KiB)
 • kosztorys zerowy IE (PDF, 45.7 KiB)
 • OPIS IS ZACHETA _ UPR (PDF, 2.2 MiB)
 • Projekt_Wykonawczy_Galeria_Zachęta_część_opisowa (PDF, 935.1 KiB)
 • przedmiar IE (PDF, 33.5 KiB)
 • Rys_FOH1_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 268.2 KiB)
 • Rys_FOH2_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 306.1 KiB)
 • Rys_FOH3_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 276.5 KiB)
 • Rys_FOH4_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 188.9 KiB)
 • Rys_FOH5_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 226.2 KiB)
 • Rys_FOH6_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 312.3 KiB)
 • Rys_FOH7_Galeria_Zacheta_naglosnienie_sceniczne (PDF, 164.1 KiB)
 • Rys_KINO1_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 238 KiB)
 • Rys_KINO2_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 333.8 KiB)
 • Rys_KINO3_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 276.3 KiB)
 • Rys_KINO4_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 191.4 KiB)
 • Rys_KINO5_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 229.6 KiB)
 • Rys_KINO6_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 332.5 KiB)
 • Rys_KINO7_Galeria_Zacheta_kinotechnika (PDF, 174.5 KiB)
 • Rys_TK1_Galeria_Zacheta_trasy_kablowe (PDF, 439 KiB)
 • Rys_TK2_Galeria_Zacheta_trasy_kablowe (PDF, 383.4 KiB)
 • Rys_TK3_Galeria_Zacheta_trasy_kablowe (PDF, 246.8 KiB)
 • Rys_TK4_Galeria_Zacheta_trasy_kablowe (PDF, 254 KiB)
 • Rys_TS1_Galeria_Zacheta_tlumaczenia_symultaniczne (PDF, 222 KiB)
 • ST01_Galeria_Zacheta_opis_przedmiotu_zamowienia (PDF, 260.9 KiB)
 • ST-ARCH (PDF, 262.3 KiB)
 • ST-SPEC (PDF, 261.2 KiB)
 • STWIOR IE ZACHĘTE (PDF, 254.9 KiB)
 • STWIOR Zacheta rew.1 (PDF, 176.9 KiB)
 • STWiOR ZACHĘTA 14.12.2017 cz.2 (PDF, 668.6 KiB)
 • STWiOR ZACHĘTA 14.12.2017 (PDF, 639.4 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A00-sytuacja (PDF, 4.4 MiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A01-rzut parteru stan istniejący rozbiórki (PDF, 433 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A02-rzut parteru stan projektowany (PDF, 655.9 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A03-rzut parteru sufit stan projektowany (PDF, 0 B)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A04- widoki ścian (PDF, 1.1 MiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A05-pomieszczenie projektorowni (PDF, 551.5 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A06- widownia (PDF, 621.5 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_15.01.18-A07 detale (PDF, 585.5 KiB)
 • WAW_ZACH_ARCHITEKTURA_OPIS_15.01.18 (PDF, 503.4 KiB)
 • Informacja o wykonawcach - otwarcie ofert (DOCX, 18.3 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 240.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, pl. Małachowskiego 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 38.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 88.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 64.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-cenowy (DOCX, 34.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - umowa (DOC, 77.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 52.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (DOCX, 43.6 KiB)
 • Informacja_o_wykonawcah_otwarcie_12.07 (DOCX, 18.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (DOCX, 44.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki: druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 34.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik nr 1 - VAT (DOCX, 33.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 51 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 52.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - kalkulacja kosztów (DOCX, 14.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz zamówień (DOCX, 15 KiB)
 • Załącznik nr 7 - umowa (DOC, 94 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ_termin składania ofert (DOCX, 45.5 KiB)
 • Informacja o wykonawcah_otwarcie (DOCX, 18.7 KiB)
 • wybór oferty_strona internetowa (PDF, 288 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa usługa sprzątania polegająca na codziennym utrzymaniu czystości pomieszczeń oraz otoczenia gmachu Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, plac Małachowskiego 3 oraz pomieszczeń galerii Miejsce Projektów Zachęty w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 3.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 38.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 125.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 424.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 12.9 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 641.6 KiB)
 • Załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o wykonawcach_otwarcie (DOCX, 19.2 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 185 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, pl. Małachowskiego 3
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 31.4 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 84.8 KiB)
 • załącznik nr 1 specyfikacja techniczna (DOCX, 22.6 KiB)
 • załącznik nr 2 formularz oferty (DOCX, 61.1 KiB)
 • załącznik nr 3 formularz asortymentowo-cenowy (DOCX, 31.2 KiB)
 • załącznik nr 4 umowa _projekt (DOC, 70.5 KiB)
 • załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 52 KiB)
 • załącznik nr 6 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.2 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (DOCX, 45.4 KiB)
 • Informacja o wykonawcach_otwarcie (DOCX, 19.5 KiB)
 • Wynik postępowania (PDF, 188 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji